dr Maria Montessori

Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju

dr Maria Montessori

Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle

dr Maria Montessori

Człowiek posiada swą wartość nie dzięki nauczycielom, których miał, ale jedynie dzięki swej pracy osobistej

Arrow
Arrow
Slider

Od wielu lat dzielimy się zachwytem nad ponadczasową pedagogiką Montessori.
Prowadzimy placówki Montessori i wspieramy najwyższą jakość nowoczesnej pedagogiki na Dolnym Śląsku.

Edukacja Montessori

Dla nas Montessori oznacza przemianę całego człowieka, a nie tylko metodę wychowawczą, zarezerwowaną dla obszaru dorosły/dziecko. Odkryliśmy, że życie człowieka kształtując się od wczesnego dzieciństwa, postępując przez kolejne etapy rozwoju, osiąga swój punkt kulminacyjny w wieku dorosłym. Ale człowiek wciąż podlega przemianom, życie nie cofa się, lecz idzie na przód. Kolejne pokolenia zaczynają przejmować stery, a dorosły z czasem staje się osobą starszą, obarczoną podobnymi ograniczeniami, jak dziecko. Proces starzenia się postępuje w kierunku odwrotnym niż proces dojrzewania. Na wszystkich etapach życia, do osiągnięcia pełni człowieczeństwa, przychodzi z pomocą ponadczasowa myśl włoskiej pedagog.

Innowatorzy, twórcy najnowszych technologii, myślący out-the-box są kreatywni i otwarci na przyszłość. Łączy ich coś, czego możesz nie wiedzieć. Wymienieni poniżej uczęszczali do szkół Montessori.

Mark Zuckerberg, twórca facebook’a
Jimmy Wales, twórca Wikipedii
Will Wright, twórca gier, m.in Sim City i Sims
Jeff Bezos, CEO, Amazon
Sergey Brin, założyciel Google’a
Larry Page, założyciel i CEO, Google’a

Dowiedz się więcej