Wyznajemy zasadę: kto pyta, nie błądzi. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia związane ze stosowanymi metodami nauczania, naszą Szkołą i funkcjonowaniem w niej naszych uczniów.

W swojej codziennej pracy obserwujemy, że wiele kwestii związanych z pedagogiką Montessori i bezpośrednio naszą Szkołą, jest nurtujących dla osób, które nie miały okazji wcześniej się z nimi zetknąć.

Najczęściej zadawane pytania:

Co odróżnia Dolnośląską Szkołę Podstawową DCEM od tradycyjnych szkół publicznych?

Nasza Szkoła Montessori różni się od placówek publicznych w bardzo wielu aspektach. Zgodnie z filozofią Marii Montessori tworzymy dziecku odpowiednią przestrzeń do rozwoju, a uczeń otrzymuje wolność (np. wyboru tego rozwiązaniem jakiego problemu, czy poznaniem jakiej dziedziny ma aktualnie chęć się zająć) w granicach jasno określonych przez nauczyciela. W naszym Montessori nie ma ocen, tradycyjnych podręczników, czy 45 – minutowych lekcji spędzanych przy szkolnej ławce. Działania opieramy o ścisłą współpracę na linii dziecko – rodzic – nauczyciel, bo wierzymy że nasze Montessori ma realny wpływ na całe rodziny.

Czy ten tryb edukacji na pewno zagwarantuje mi, że moje dziecko zrealizuje podstawę programową?

Nasi uczniowie realizują nie tylko podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki odpowiednio pobudzonej ciekawości, dzieci uczęszczające do naszej Szkoły przyswajają zagadnienia znacznie wykraczające poza podstawę. Mogą korzystać z wielu pomocy naukowych i różnorodnych źródeł wiedzy, a nie opierać się tylko na tym co jest napisane w podręczniku. Dzięki temu mogą swobodnie eksplorować najbardziej interesujące dziedziny i nie spotykają się ze zjawiskiem “szklanego sufitu”.

W jaki sposób mierzone będą postępy mojego dziecka w nauce?

Brak ocen nie oznacza braku miarodajności tego co opanowało dziecko. Nauczyciele bacznie obserwują każdego z naszych uczniów, a wiedzę o jego sukcesach i tym co jeszcze jest do dopracowania, przekazują rodzicom podczas indywidualnych rozmów z nimi. Ponadto, dzieci na określonych etapach kształcenia muszą podejść do obowiązkowych, przewidzianych przez MEN sprawdzianów i egzaminów.

Co gdy zapiszę moje dziecko do szkoły podstawowej Montessori, a na kolejnym etapie edukacji wspólnie zdecydujemy o powrocie do tradycyjnej szkoły? Czy będzie miało wystarczającą wiedzę, umiejętności i odnajdzie się w innej rzeczywistości?

Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół tego, aby jak najlepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. W Szkole DCEM uczniowie mają szereg zadań i obowiązków, uczą się dyscypliny, planowania, myślenia i współpracy. Jednak w przeciwieństwie do szkoły konwencjonalnej, ta nauka oparta jest na motywacji wewnętrznej, a nie na przymusie i motywacji zewnętrznej, systemie kar i nagród. W efekcie takich działań, nasi uczniowie nabywają umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Jeśli zależy Państwu na wykształceniu w dziecku takich właśnie cech, warto wybrać naszą Szkołę. Dzieci na całym świecie migrują między systemem konwencjonalnym i opartym o pedagogikę Montessori. I wygląda na to, że to nie dzieci mają problem z systemem konwencjonalnym, ale system ma problem dziećmi, które mają własne zdanie, nie boją się zadawać pytań, zauważają i kwestionują absurdy oraz dążą do samodzielności.

Dlaczego grupy są mieszane wiekowo?

Daje to dziecku możliwość rozwijania szerszych kompetencji społecznych, a także brania udziału w procesie wzajemnego uczenia się. W zasadzie każde dziecko, przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie. Brak podziału na roczniki pozwala w naturalny sposób i we własnym tempie nadrobić mu ewentualne braki i wyrównać swój poziom.

Jak wygląda organizacja roku szkolnego w Dolnośląskiej Szkole Podstawowej DCEM?

Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu, tak jak w pozostałych szkołach. Ferie zimowe trwają 2 tygodnie, z czego jeden tydzień przeznaczamy na wspólny wyjazd na Białą Szkołę. W czasie wakacji oferujemy dodatkowy miesiąc zajęć naszej Letniej Szkoły, kiedy jeździmy na wycieczki, nocujemy w szkole. To nasi uczniowie tworzą program Letniej Szkoły oparty na grach, zabawach, działaniach artystycznych. Co nam w duszy gra 🙂


Czy w szkole DCEM są zadania domowe?

W szkole DCEM nie ma typowych zadań domowych. Bo to w szkole jest czas i miejsce na poznanie i utrwalenie materiału oraz przygotowanie się do sprawdzianów wiedzy. Wiemy też, że rodzice chcą towarzyszyć dzieciom w procesie nauki. Jest ku temu okazja podczas semestralnych dobrowolnych projektów tematycznych.

A być może dziecko jeszcze dziś pokaże rodzicom, czego się nauczyło i razem będziecie mogli się tym cieszyć? Wyciąganie pierwiastków z liczb wielocyfrowych, budowa układu słonecznego i obserwacja gwiazd w letnią noc, czy odpowiedź na pytanie – dlaczego liście są zielone – to są fascynujące zagadnienia. Zapomnij jednak o codziennym odrabianiu lekcji z dzieckiem.

Jakie są zajęcia dodatkowe w naszej szkole?

Wiemy, że mózgi naszych uczniów chłoną wiedzę, a ich talenty kwitną wieloma barwami. Dobieramy zajęcia dodatkowe w odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów i zgodnie z naszą pedagogiczną intuicją. Wszyscy prowadzący zajęcia w naszej szkole znają zasady pedagogiki Montessori i komunikacji metodą wygrana-wygrana.

  Zajęcia w ramach czesnego:
 • Angielski w małych grupach – codziennie 60 minut
 • W klasach 4-6 część lekcji matematyki i fizyki w języku angielskim
 • Zajęcia na Hali sportowej Omega – realizacja WF
 • Programowanie i informatyka (od 1 klasy)
 • Plastyka z metodą MALORT (od 1 klasy)
 • Muzyka i historia muzyki
 • Kółko artystyczno- malarskie
 • Udział w Międzynarodowym Programie Kreatywności – Odyseja Umysłu 

Warsztatowe Zajęcia Praktyczno-Techniczne (ZPT)
 • Logopedia – zajęcia grupowe
 • Warsztaty kulinarne
 • Kółko matematyczno-fizyczne (klasy 4-6)
 • Kółko Przyrodniczo-chemiczne (klasy 4-6)
 • Zajęcia dodatkowo płatne:
  – Informatyka z Robotyką
  – Basen
  – Indywidualne lekcje Pianina
  – Lekcje szachów w kilku osobowych grupach o różnym stopniu zaawansowania
  – Lekcje języka niemieckiego
  – Logopedia terapia indywidualna
  – Warsztaty stolarskie
  -…
  Masz jakieś propozycje, a może chcesz podzielić się z naszymi uczniami swoja pasją?
  Zapraszamy

  ODŻYWIANIE - na czym nam bardzo zależy?

  Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie zbilansowanej diety naszym uczniom. Ich harmonijny rozwój, umiejętność koncentracji i dobre samopoczucie – to efekt wielu czynników, w tym diety. Dysponujemy fantastycznie wyposażoną, profesjonalną kuchnią z pozytywną oceną Sanepidu i nie wahamy się jej używać☺ Posiłki, jakie zapewniamy w szkole:
  Śniadanie, Obiad dwudaniowy, Podwieczorek
  Nie ograniczony dostęp do wody mineralnej oraz do herbaty owocowej.
  ALERGIE, NIETOLERANCJE POKARMOWE, DIETY
  Część z naszych uczniów korzysta z posiłków przygotowanych zgodnie ze wskazaną dietą. Dbamy o to, aby nikt nie czuł się z tego powodu „inny”.
  Część uczniów przynosi własne posiłki. I to też nie budzi w naszej szkole niczyjego zdziwienia. Zasada jest prosta – są to produkty zdrowe i bez cukru. Jedzenie to także radość wspólnego spędzania ze sobą czasu, rozmowy, odpoczynku. Nasza duża jadalnia zachęca do tego. Z wielką uważnością obserwujemy też rodzące się talenty kulinarne naszych uczniów. Wspólne gotowanie może być równie ciekawe, jak zabawa na podwórku.

  Czy mogę przyjeżdzać później do szkoły?

  Ważne jest dla nas PUNKTUALNOŚĆ i OBECNOŚĆ:
  Codziennie nauczyciele i uczniowie czekają na Twoje dziecko chcąc z nim pracować, bawić się i po prostu być. Zajęcia w Szkole DCEM rozpoczynają się o godzinie 8.00. Wejście dziecka do klasy po godzinie rozpoczęcia zajęć rozprasza całą grupę i powoduje, że dziecko traci część lekcji. 
Dlaczego punktualne przychodzenie do szkoły jest tak ważne dla Twojego dziecka?
  • Twoje dziecko dostaje wyraźny sygnał, że dzień jego pracy (szkoła) jest dla ciebie priorytetem.
  • Uczy Twoje dziecko cennej lekcji osobistej odpowiedzialności i punktualności.
  • Wpływa na edukację Twojego dziecka, nie pomija ważnych lekcji i spotkań.
  • Pozwala dziecku uczestniczyć we wspólnych doświadczeniach w uczeniu się.
  • Pomaga Twojemu dziecku tworzyć przyjaźnie.
  • Daje dziecku na czas potrzebny do zrealizowania i zaplanowania codziennej pracy.
  Spóźnienie Twojego dziecka zaburza również pracę całej klasy. Inne dzieci przestają pracować, zastanawiają się, dlaczego ich przyjaciel się spóźnił. Etyka i szacunek do pracy zaczyna się teraz. Dołączysz?

  Jak mogę poznać lepiej metodę Montessori i zasady panujące w szkole?

  Aby móc lepiej rozumieć dziecko, jego otoczenie i pracę, jaką wykonuje na co dzień, zapraszamy na 15 godzinne warsztaty w otoczeniu, w jakim uczy się Twoje dziecko, prowadzone przez naszych nauczycieli naszej szkoły i innych pedagogów. Opłata za ten kurs zawiera się w opłacie rekrutacyjnej.

  Czy rodzice mogą przyjść na lekcję do Szkoły DCEM?

  Chcemy, żeby co najmniej raz w roku każdy z rodziców przyszedł do klasy swojego dziecka. Dziecko jest gospodarzem tej wizyty. Odwiedziny w klasie są możliwe po zakończeniu cyklu warsztatów o pedagogice Montessori.
  Dyrektor szkoły wysyła regularną, comiesięczną informację o planie pracy w danym miesiącu – tematy, wydarzenia, ważne zagadnienia.
  Rodzice naszych uczniów mogą też podzielić się swoimi pasjami, talentami, mogą zaprosić uczniów do swojego miejsca pracy. Pani Sylwia, jedna z naszych mam już od 2 lat prowadzi warsztaty kulinarne, Tato Semena podzielił się z nami pasją do nurkowania, a najbliższą lekcję matematyki nasi uczniowie odbędą w firmie informatycznej, poznając tajniki Excel’a.
  Dołączysz?

  Jakich uczniów ksztaci Szkoła DCEM?

  PROFIL ABSOLWENTA DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DCEM Pozwól, że odpowiemy metaforą – „Nasz absolwent jest drzewem o pięknej koronie, liściach i owocach, którymi może się dzielić. To drzewo silne też bardzo mocnymi korzeniami, które dają mu siłę w trudnych sytuacjach i z których czerpać może, aby ciągle wzrastać. I nie bać się silnego wiatru, suszy, czy gwałtownej burzy.”
  Naturalnym skojarzeniem jest rola szkoły, jako miejsca, gdzie zdobywa się wiedzę. Szczególnie tę wiedzę książkową. W naszej szkole wiedza jest tylko jednym z elementów, jakie zdobywają uczniowie. Wraz z technikami uczenia się, zdobywania i poszukiwania wiedzy, kształtowania odpowiednich zachowań stanowią koronę drzewa.
  Nie mniej ważne w prowadzonej przez nas szkole są silne korzenie – motywacja, charakter, silna wola i mnóstwo cech, które nie budują się podczas biernego odtwarzania tematów z podręcznika, ale tworzą się w codziennej, żmudnej, nie rzadko ciężkiej pracy sam na sam i w zespole.”