Poradnię psychologiczno – pedagogiczna istniejącą przy Dolnośląskim Centrum Edukacji Montessori tworzą specjaliści związani z wizją wychowania i edukacji dziecka zaproponowaną przez dr Marię Montessori. Naszym głównym celem jest terapia indywidualna i grupowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytaniu, pisaniu, liczeniu) oraz wszystkich dzieci z konwencjonalnych szkół, które chciałyby doświadczyć „innej” szkoły, przy towarzyszeniu wykwalifikowanych pedagogów Montessori, w specjalnie przygotowanym otoczeniu i z zastosowaniem pomocy rozwojowych M.Montessori.

W naszych progach znajdziesz również pomoc w ramach:

konsultacji i terapii dla rodziców i nauczycieli,
wczesnego wspomagania dzieci do 6r.ż.,
usprawniania funkcji percepcyjno – motorycznych i koncentracji,
terapii specyficznych trudności szkolnych dzieci klas IV – VI,
rozwijania zainteresowania przedmiotami szkolnymi,
a także:

terapii logopedycznej
neurologopedii
rehabilitacji
Integracji Sensorycznej
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poradnia@dcem.pl