Poradnię psychologiczno – pedagogiczna istniejącą przy Dolnośląskim Centrum Edukacji Montessori tworzą specjaliści związani z wizją wychowania i edukacji dziecka zaproponowaną przez dr Marię Montessori.

Naszym głównym celem jest terapia indywidualna i grupowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się (czytaniu, pisaniu, liczeniu) oraz wszystkich dzieci z konwencjonalnych szkół, które chciałyby doświadczyć „innej” szkoły, przy towarzyszeniu wykwalifikowanych pedagogów Montessori, w specjalnie przygotowanym otoczeniu i z zastosowaniem pomocy rozwojowych M.Montessori.

W naszych progach znajdziesz również pomoc w ramach:

  • konsultacji i terapii dla rodziców i nauczycieli,
  • wczesnego wspomagania dzieci do 6r.ż.,
  • usprawniania funkcji percepcyjno – motorycznych i koncentracji,
  • terapii specyficznych trudności szkolnych dzieci klas IV – VI,
  • rozwijania zainteresowania przedmiotami szkolnymi,

a także:

  • terapii logopedycznej
  • neurologopedii
  • rehabilitacji
  • Integracji Sensorycznej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poradnia@dcem.pl

Maria Montessori