W naszej szkole wiedza jest jednym z elementów, jakie dajemy naszym uczniom. Jest ona elementem korony drzewa. To są liście, które lśnią, którymi można się pochwalić. Wraz z technikami uczenia się, zdobywania i poszukiwania wiedzy, kształtowania odpowiednich zachowań stanowią one koronę drzewa.

Nie mniej ważne w prowadzonej przez nas szkole są silne korzenie – motywacja, charakter, silna wola i mnóstwo cech, które nie budują się podczas biernego odtwarzania tematów z podręcznika, ale tworzą się w codziennej, żmudnej, nie rzadko ciężkiej pracy sam na sam i w zespole.

Profil absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej DCEM

Profil absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej DCEM