Szkoła Montessori DCEM

W centrum naszej uwagi jest Twoje dziecko.

Zapraszamy do szkoły, w której nauka przebiega zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori: w specjalnie przygotowanym, pięknym otoczeniu, z wykorzystaniem indywidualnie dobranych materiałów rozwojowych, z poszanowaniem indywidualności każdego dziecka. To dziecko, a nie program jest w centrum naszej uwagi, dlatego tempo pracy i sposób wprowadzania materiału jest zindywidualizowane, a proces edukacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych pedagogów Montessori.

Bardzo zależy nam na tym, żeby każde dziecko z fascynacją i radością przyswajało wiedzę, przełamując z pomocą nauczyciela i rodziców, wszelkie trudności, na jakie napotka podczas swojej edukacji. Nie chcemy wyręczać dziecka, dajemy mu wiarę w siebie.

W naszej szkole wyznajemy zasadę, że dziecko należy traktować z szacunkiem, a o wartości i sukcesie edukacji stanowi nie tylko dobra znajomość matematyki i języków. Równie ważne, choć trudniejsze do zmierzenia, są:

 • zintegrowana wiedza na temat otaczającego nas świata i rozumienie jego funkcjonowania
 • świadomość, że człowiek jest częścią natury, zależy od niej i wpływa na nią
 • świadomość samego siebie, własnych uczuć oraz umiejętność empatycznego wsłuchiwania się w drugiego człowieka
 • poczucie własnej wartości, umiejętne stawianie granic i wyrażanie własnych potrzeb z zachowaniem szacunku dla innych ludzi
 • umiejętność rozwiązania konfliktów
 • umiejętność poszukiwania kreatywnych rozwiązań w trudnych sytuacjach.

W pedagogikę Montessori, wpisują się dodatkowe działania podejmowane przez szkołę: jesteśmy uczestnikiem międzynarodowego programu rozwoju kreatywności Odyseja Umysłu, uczestniczymy w wybranych działaniach proponowanych przez miasto Wrocław i organizacje pozarządowe. Kilka razy w miesiącu wyjeżdżamy na związane z tematami zajęć lekcje poza szkołą lub wycieczki, które pogłębiają wiedzę naszych uczniów. Wyjeżdżamy też na tygodniowe wyjazdy w ramach „zielonej i białej szkoły”.

Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach odpowiadających ich zainteresowaniom i mocnym stronom:

 • język angielski w 3 grupach zaawansowania,
 • język niemiecki,
 • eksperymenty z fizyki, chemii i przyrody,
 • nauka i doskonalenia pływania,
 • plastyka i rysunek,
 • edukacja muzyczna i nauka gry na pianinie,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia teatralne

Bez względu na pogodę codziennie jesteśmy na świeżym powietrzu. Szkoła zlokalizowana jest 1 km od granic Wrocławia, otoczona zielenią.

Zapraszamy

tel. 577 943 000
mail: szkola@dcem.pl