Dolnośląska Szkoła Podstawowa Montessori DCEM

W 2016 roku po 16 latach prowadzenia przedszkoli Montessori, zgłębiania pedagogiki dr Marii Montessori, wyszkoleniu doskonałej kadry, podjęliśmy decyzję o założeniu Szkoły Podstawowej prowadzonej zgodnie z odkryciami Marii Montessori i najlepszymi praktykami na świecie. Otwarcie szkoły poprzedziły wizyty studyjne naszej kadry i założycieli w ośrodkach w Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Wciąż szkolimy się, poszerzamy naszą wiedzę, aby wspierać i rozwijać talenty naszych uczniów, otaczać szacunkiem i wspierać w osiąganiu niezależności.

Szkoła realizuje podstawę programową i jest pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Każdy dzień rozpoczynamy lekcją angielskiego w 4 grupach zaawansowania.
W ramach czesnego odbywają się: 2 bloki montessoriańskiej pracy własnej, muzyka, plastyka, ZPT, na których projektujemy modele 3D, makiety i formy przestrzenne. Nasze wf-y odbywają się w nowoczesnej hali sportowej, gdzie oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych, uczymy się gry w tenisa ziemnego i gier zespołowych. Dwa razy w miesiącu eksperymentujemy na zajęciach z chemii i fizyki w postaci eksperymentów wplecionych w omawiane w programie zagadnienia oraz lekcje przygotowywane przez doktora botaniki z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.
Dodatkowo można uczyć się niemieckiego, gry w szachy, robotyki i programowania oraz pobierać indywidualne lekcje gry na pianinie.

Zapraszamy. Poznajmy się!