Kształcimy dzieci przyszłości, które zmieniają świat

Pokazujemy dzieciom świat, z którego można czerpać radość i który można kreować.
Nauczamy w szacunku dla indywidualności każdego dziecka, w oparciu o dziedzictwo środowiska naturalnego
i kultury, dla przyszłej cywilizacji, z miłością do człowieka i świata.

Na naszym FB znajdziesz aktualności ze szkoły.